Negatywne wpisy w rejestrach BIK czy KRD mogą znacznie utrudnić, a czasami nawet uniemożliwić uzyskanie kredytu lub pożyczki. Dlatego warto wiedzieć, jakie dane są zawarte w tego typu bazach, czy zawsze działają na niekorzyść potencjalnego kredytobiorcy i czy jest możliwe ich usunięcie.

BIK, BIG, KRD – czy naprawdę jest się czego bać?

I tak, i nie. Niewątpliwie osoby zadłużone albo te, które nie spłacają (nie spłacały w ostatnim czasie) swoich kredytów lub pożyczek i chciałyby wziąć kolejne zobowiązanie finansowe mogą mieć pod górkę. W instytucjach bankowych na 100% nie ma wtedy szans na pozytywną weryfikację wniosku. Co więcej, wiele firm pożyczkowych również niechętnie może udzielić pożyczki, jeżeli wpisy w bazach są negatywne, a pożyczkodawcy akurat te rejestry weryfikują.

Natomiast dobre są dwie informacje. Pierwsza jest taka, że zawsze można próbować bazy wyczyścić, a jak to zrobić, o tym więcej poniżej. Druga oznacza dostępną opcję uzyskania pożyczki, i to mimo niekorzystnych wpisów w bazach. Taką szansą jest pożyczka dla zadłużonych, która najczęściej ma charakter pożyczki prywatnej.

Jakie dane są w bazach BIK i KRD?

Baza BIK jest jedynym zbiorem wszystkich informacji kredytowych, jakie przekazują banki, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe. To właśnie w tej bazie można znaleźć dane na temat zobowiązań o charakterze kredytowym (kredyty, pożyczki, zakupy ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe na koncie) począwszy od ich przyznania aż do całkowitego uregulowania. Na ich podstawie tworzy się ocenę punktową, czyli określa zdolność kredytową konkretnej osoby. I tu ważna kwestia – wbrew obiegowej opinii nie chodzi o to, aby żadne dane nie znalazły się w bazie BIK. Wręcz przeciwnie, ponieważ każdy kredytodawca/pożyczkodawca niezwykle sobie ceni potencjalnych klientów, o których może znaleźć sporo pozytywnych informacji w tejże bazie. Dlatego nawet specjaliści zalecają, aby w celu podwyższeniu swojej zdolności kredytowej wziąć szybką chwilówkę i spłacić ją w wyznaczonym terminie. Taki zabieg przyczyni się do wzmocnienia wiarygodności w oczach kredytodawcy.

Trochę inaczej przedstawia się kwestia baz gospodarczych BIG jak KRD, ERIF czy InfoMonitor. Na listę w tych rejestrach trafia się wyłącznie wtedy, kiedy zalega się z jakimiś opłatami. To mogą być niezapłacone rachunki za mieszkanie, za media, ale też niezapłacony mandat lub alimenty. Wynika z tego, że wszelkie informacje pochodzą de facto od instytucji z dowolnego sektora gospodarczego np. banków, wspólnot mieszkaniowych, dostawców energii i gazu, firm telefonicznych, gmin czy wierzycieli.

Jak widać z powyższego – o ile w bazie BIK niemal 90% danych jest pozytywnych, tak do rejestrów BIG trafiają wyłącznie dłużnicy. Więcej na temat historii kredytowej i sposobu jej kształtowania można znaleźć w artykule - Czym jest historia kredytowa.

Czyszczenie BIK – jakie są możliwości?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje informacje o opóźnionych lub niespłaconych zobowiązaniach kredytowych przez okres 5 lat od momentu pojawienia się owego opóźnienia. Ważna kwestia – to opóźnienie musi być dłuższe niż 60 dni (oznacza to tym samym, że łatwo uniknąć wpisu negatywnego nawet przy niewielkim poślizgu, ponieważ wystarczy uregulować zaległą ratę maksymalnie w ciągu 59 dni).

W jakiej sytuacji zatem można domagać się usunięcia danych? Istnieją 3 powody, dające taką podstawę:

  • Po pierwsze, dane dotyczą zaległości sprzed więcej niż 5 lat
  • Po drugie, po spłaconym w całości zobowiązaniu odwołuje się zgodę na przetwarzanie danych
  • Po trzecie, dane historyczne okazują się nieaktualne bądź nieprawdziwe

 

To są jedyne opcje usunięcia wpisu z bazy BIK. A jak to przeprowadzić? Trzeba złożyć wniosek o wykreślenie danych i tym samym przeniesienie ich do części statystycznej. To sprawia, że negatywna historia kredytowa przestaje być widoczna dla banków czy firm pożyczkowych.

Czyszczenie baz gospodarczych

Osoba prywatna może trafić np. do bazy Krajowego Rejestru Długów, jeżeli:

  • Wysokość zaległej kwoty wynosi co najmniej 200 zł
  • Upłynął okres 30 dni od kiedy dłużnik został poinformowany o możliwym wpisie do rejestru
  • Przez minimum 2 miesiące dłużnik nie wpłacał należnej kwoty na konto wierzyciela
  • Istnieje umowa między dłużnikiem a wierzycielem

Podobnie jest z przedsiębiorcami, którzy również mogą trafić do rejestrów gospodarczych w podobnych warunkach, z tym że wysokość zadłużenia w takim przypadku musi wynosić co najmniej 500 zł.

I tu ważna kwestia – wykreślenie z bazy dłużników jest możliwe w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy zostanie całkowicie spłacone zadłużenie! Jeżeli tak się stanie, to wierzyciel ma 14 dni na przesłanie stosownej informacji do KRD. Gdyby tego nie zrobił, to skutkiem jest wysoka kara finansowa, która wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego dłużnik nie musi się raczej obawiać, że mimo uregulowania zadłużenia, informacja o zaległościach pozostanie niewykreślona.

Warto jeszcze wspomnieć, że po okresie 3 lat od pojawienia się długu, zbycia wierzytelności bądź przedawnienia długu również następuje wykreślenie z bazy.