Posiadanie kilku kredytów bądź pożyczek z pewnością nie jest rozwiązaniem wygodnym, a niekiedy może przysporzyć sporo kłopotów z wypłacalnością. W takiej sytuacji pozostaje szukanie pomysłów na wyjście z niekorzystnej sytuacji. Jedną z możliwości będzie skonsolidowanie kredytów bądź pożyczek.

Jak spłacić wszystkie zobowiązania? Kredyt konsolidacyjny!

Konsolidacja okazuje się dobrym wyjściem w momencie, kiedy osoba spłacająca różnego typu zobowiązania finansowe nie jest w stanie bezproblemowo regulować wszystkich rat. Może to wynikać z utraty części dochodów albo też przeszacowania własnych możliwości finansowych. Połączenie dwóch lub więcej rat w jeden kredyt pozwala osiągnąć pewną stabilizację w kwestii budżetu domowego, a przede wszystkim umożliwia bycie wypłacalnym. Oferta rynkowa obejmuje dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych. Konsolidacyjny kredyt gotówkowy nadaje się do spłat kredytów gotówkowych, samochodowych bądź zadłużenia na karcie kredytowej i nie ma wtedy wymogu zabezpieczenia. Dlatego też będzie przyznany na stosunkowo niedługi okres. Z kolei kredyt konsolidacyjny hipoteczny ma zabezpieczenie w postaci hipoteki i charakteryzuje się niższym oprocentowaniem, aczkolwiek zarazem dłuższym okresem spłaty. Warto przy tym pamiętać o ograniczeniach związanych z wartością nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie konsolidacji oraz portfelem zgromadzonych długów.

Zalety konsolidacji pożyczki lub kredytu

Podstawowym walorem konsolidacji będzie uregulowanie oraz poprawienie swojej sytuacji finansowej poprzez znaczne odciążenie domowego budżetu z wysokich rat kredytu bądź pożyczek. W momencie, kiedy wysokość comiesięcznych rat zaczyna przekraczać finansowe możliwości, to znak, że należy rozważyć wykorzystanie kredytu konsolidacyjnego. Warto przy tym pamiętać, że zaciąganie nowych zobowiązań finansowych w celu spłaty wcześniejszych rat kończy się zazwyczaj wpadnięciem w spiralę zadłużenia, a wtedy naprawdę ciężko wyjść na prostą.

To również wyjątkowo wygodne rozwiązanie, ponieważ unika się konieczności pamiętania o terminach rat oraz ich kwotach. Przy więcej niż jednym kredycie naprawdę łatwo coś przeoczyć, a przecież każda zwłoka z terminowym płaceniem wiąże się z ponadplanowymi odsetkami. Konsolidacja zobowiązań oznacza przy tym ograniczenie wszelkich formalności wobec różnych instytucji finansowych. Niektórzy za zaletę kredytu konsolidacyjnego uważają także możliwość uzyskania dodatkowych środków na dowolny cel w jego ramach, jednak warto sobie uświadomić, iż jest to kolejna kwota do spłaty, więc w przypadku kłopotów finansowych lepiej sobie nie dodawać nowych kwot do oddania i to pomimo pokusy, a często nawet zachęty ze strony banku.

Na co należy zwrócić uwagę przy konsolidacji zobowiązań finansowych?

Żadnej decyzji związanej z finansami nie wolno podejmować pochopnie i niezbędna jest zimna kalkulacja. W tym celu trzeba porównać całkowity koszt konsolidacji z kosztami pojedynczych konsolidowanych kredytów bądź pożyczek pozabankowych. To przede wszystkim kwestia wszelkiego typu opłat związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu konsolidacyjnego. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami i harmonogramem spłat. Konieczne będzie też zapoznanie się z innymi czynnikami.

  • Okres kredytowania - ten aspekt ma dwa oblicza. Z jednej strony wydłużenie okresu kredytowania oznacza obniżenie miesięcznej raty. W przypadku zabezpieczenia hipoteką można liczyć nawet na okres 30 lat, jednak trzeba mieć świadomość, że im dłuższy czas kredytowania, tym wyższy koszt całkowity zobowiązania. Mówiąc wprost, zachodzi wtedy konieczność spłaty większej sumy, chociaż zostanie to rozłożone w czasie, co może mieć znaczenie. Jednocześnie należy zorientować się, do jakiej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie konsolidacji zostanie udzielony kredyt. Najczęściej będzie 80%.
  • Oprocentowanie - ta kwestia ma kluczowe znaczenie, kiedy finalnie pragnie oddać się instytucji finansowej jak najniższą kwotę. W tym kontekście istotny jest współczynnik RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania obejmująca zarówno nominalne oprocentowanie konsolidacji, jak i wszelkie dodatkowe koszty bezpośrednio związane z jej otrzymaniem, a zarazem uwzględniająca zmiany wartości pieniądza na przestrzeni lat. Oprocentowanie, podobnie jak okres kredytowania, ma duży wpływ na wysokość raty, więc te czynniki koniecznie trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze, aby przypadkiem nie przekroczyć aktualnych możliwości finansowych. Przy okazji warto sobie uświadomić, że niższe oprocentowanie niekoniecznie oznacza niższe koszty całościowe konsolidacji, ponieważ istotne w tym względzie jest również koszt ubezpieczenia, ewentualnych opłat za prowadzenie konta bankowego bądź koszty wyceny nieruchomości i zapisu w księdze wieczystej w przypadku zabezpieczenia hipoteką.
  • Wysokość prowizji - w wielu sytuacjach będzie to 0%, ale taka propozycja nie powinna uśpić czujności. Bywa, że zerowa prowizja wiąże się z wyższym oprocentowaniem i w konsekwencji comiesięczne raty mogą być wyższe.
  • Maksymalna kwota konsolidacji i ewentualne ograniczenia - kredyt konsolidacyjny pozwala zrestrukturyzować zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych i samochodowych, kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych czy kart kredytowych. Niektóre banki umożliwiają też włączenie zobowiązań powstałych wobec instytucji pozabankowych, ale nie jest to regułą. Znaczenie może mieć też ilość restrukturyzowanych długów. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na limit kwotowy. Czasami kluczowa będzie wartość nieruchomości, ale niekiedy jest już z góry określona maksymalna kwota konsolidacji.

Warto jeszcze podkreślić, że konsolidacja zobowiązań finansowych jest obecnie możliwa nie tylko w bankach, ale również instytucje pozabankowe wprowadziły takie rozwiązanie i wtedy zabezpieczeniem pozostaje nieruchomość.