Oferta pożyczki odnawialnej zasługuje z pewnością na uwagę ze względu na proste zasady działania i bardzo elastyczną formę. Wymaga jednak dość dużej dyscypliny finansowej ze strony pożyczkobiorcy. Sprawdźmy zatem, jakie zalety ma ten produkt finansowy i dla kogo okazuje się szczególnie atrakcyjny.

Czym jest pożyczka odnawialna?

To jeden z kilku możliwych sposobów na uzyskanie dodatkowych pieniędzy, ale różniący się od klasycznego kredytu bądź pożyczki. W tym przypadku nie mamy do czynienia z góry ustaloną sumą zobowiązania na określony czas czy też z ratami. Kojarzy się nieco z limitem kredytowym, ale nie jest dostępna bezpośrednio z poziomu konta bankowego. Jej istota polega na udostępnieniu pożyczkobiorcy określonej puli pieniędzy i to właśnie z niej może on korzystać podczas trwania umowy pożyczkowej. Co ważne, wydatkowanie tejże sumy jest całkowicie dowolne. Jeżeli w danym miesiącu w ogóle nie rusza się tych środków, to pożyczkodawca nawet nie nalicza żadnych odsetek. Należy zatem podkreślić, że to doskonałe rozwiązanie na zabezpieczenie finansowe – pieniądze są dostępne w każdej chwili wtedy, kiedy zabraknie gotówki na jakieś potrzeby.

Na czym polega odnawialność?

Odnawialność pożyczki ma natomiast dwojakie znacznie. Przede wszystkim każdy pożyczkobiorca tylko jednokrotnie przechodzi przez cały proces weryfikacyjny. Później może swobodnie dysponować dowolną kwotą pieniędzy w ramach przyznanego limitu. Podpisana umowa (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) zostaje potem odnowiona automatycznie. Poza tym każdorazowa regulacja istniejącego zadłużenia zapewnia odnowienie wysokości dostępnego limitu. Jak to wygląda w praktyce? Przypuśćmy, że klient ma do dyspozycji 3 000 zł i skorzystał z kwoty 1 000 zł, to przy spłacie wynoszącej 500 zł limit odbudowuje się do poziomu 2 500 zł.

Nie wolno jednak zapominać, że pożyczka odnawialna zostaje przyznana na określony czas np. sześciu lub dwunastu miesięcy i po danym okresie trzeba uzupełnić brakujące środki. Jeżeli wszystko nastąpi terminowo (również kwoty minimalne były regulowane), to można oczywiście liczyć na automatyczne odnowienie pożyczki i to nawet z podwyższonym limitem, chyba że zrezygnuje się z tej opcji.

Jak spłacać pożyczkę odnawialną?

Sposób regulowania zadłużenia jest zupełnie inny niż w przypadku klasycznych produktów kredytowych czy pożyczkowych oferowanych przez banki oraz firmy pożyczkowe. W tym przypadku nie obowiązuje tradycyjny system ratalny z ustaloną z góry wysokością comiesięcznej raty. Pożyczkobiorca zostaje natomiast zobligowany, aby spłacić ustaloną w umowie minimalną kwotę zadłużenia. Należy to uczynić do określonego dnia w danym miesiącu. Wysokość owej kwoty minimalnej zależy nie tylko od pożyczonej sumy, ale także od konkretnych szczegółów oferty.

Pożyczka odnawialna pozwala na naprzemienne regulowanie i powtórne wydawanie określonych środków finansowych bez dodatkowych odsetek bądź innych konsekwencji.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki odnawialnej?

Podstawową zaletą tego rozwiązania okazuje się duża ekstatyczność, ponieważ unika się comiesięcznej spłaty należności w określonej kwocie – należy wyłącznie uregulować kwotę minimalną. Jednak to wymaga dużej sumienności i ścisłej kontroli finansów osobistych. Pieniądze łatwo wydawać,  trudniej spłacać zaległości. Lepiej nie dopuszczać do utraty płynności finansowej.

To wręcz idealny propozycja dla tych klientów, którzy potrzebują dodatkowych kwot przez jakiś czas, a nie konkretnej sumy uzyskanej jednorazowo.
Pożyczka odnawialna sprawdza się też, kiedy brakuje czasu lub ochoty na nieustanne ubieganie się o nową pożyczkę – to po prostu duża wygoda, tym bardziej że przecież nie trzeba co miesiąc korzystać z przyznanych pieniędzy.

Dużą zaletą okazuje się również brak konieczności przedstawienia celu, na jaki środki finansowe mają zostać przeznaczone.
Jest to również doskonały pomysł na budowanie swojej wiarygodności finansowej i pozytywnej historii kredytowej, o ile oczywiście nie zapomina się o kwotach minimalnych regulowanych bez żadnych poślizgów. Analitycy bankowi szczególnie przychylnym okiem patrzą na tych klientów, którzy potrafią rozsądnie zarządzać pieniędzmi.