Obowiązek ubezpieczenia kredytu jest chętnie stosowany przez banki, jednak okazuje się, że coraz częściej po takie rozwiązanie sięgają także firmy pożyczkowe. W niektórych przypadkach jest to nawet obligatoryjne, a nie wyłącznie jako opcja.

W jakich sytuacjach pożyczka z ubezpieczeniem jest korzystnym rozwiązaniem?

Każde zobowiązanie finansowe wiąże się z określonym ryzykiem i to dla obu stron, a więc zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Ten pierwszy podmiot nigdy nie ma całkowitej pewności, czy kwota pożyczki zostanie spłacona w ustalonym terminie. Z kolei osoba zaciągająca pożyczkę powinna uwzględniać wszelkie nieprzewidziane okoliczności, które mogą utrudniać wywiązanie się z harmonogramu spłat. Kłopoty z tym pojawiają się w razie wypadku skutkującego znacznym uszczerbkiem na zdrowiu i koniecznością zmiany zawodu, ale również w przypadku nagłego zwolnienia z pracy czy śmierci pożyczkobiorcy. Widać wyraźnie, że ubezpieczenie pożyczki stanowi pewną formę ochrony nie tylko dla firmy pożyczkowej, lecz również dla osoby zaciągającej określone zobowiązanie finansowe.

Z tego względu należy uznać to rozwiązanie za niezwykle korzystne. Jednak są sytuacje, kiedy pożyczka z ubezpieczeniem zupełnie się nie opłaca. Skala ryzyka w przypadku krótkoterminowej chwilówki jest przecież na tyle niewielka, że nie warto ponosić dodatkowych kosztów z tytułu ubezpieczenia. Należy przecież pamiętać, że ubezpieczenie zwiększa ponoszone koszty pożyczki co najmniej o kilkanaście procent. W przypadku chwilówki w kwocie 500 – 900 zł na 30 lub 60 dni nie ma racjonalnego uzasadnienia ubezpieczenie, tym bardziej że w ofercie niektórych firm pożyczkowych pojawia się niezwykle atrakcyjna propozycja dla nowych klientów. Mowa oczywiście o darmowej pierwszej pożyczce, kiedy oddaje się dokładnie tyle, ile zostało pożyczone.
Widać zatem, że ubezpieczenie pożyczki jest niezwykle rozsądnym i pożądanym rozwiązaniem w przypadku zobowiązania finansowego długoterminowego, ale kompletnie nieuzasadnione przy chwilówkach.

Pożyczka z ubezpieczeniem – uwaga na kruczki w umowie!

Umowy ubezpieczeniowe pożyczek gotówkowych czy kredytów wymagają jednak dokładnego przestudiowania. Istotny jest zakres ochronny, ale także ewentualne wyłączenia. Należy pamiętać, że nie każda polisa daje pełną ochronę, a bywają przypadki, że pożyczkobiorca dowiaduje się o tym dopiero wtedy, kiedy z jakiegoś powodu nie jest w stanie samodzielnie spłacić swojego zobowiązania finansowego. Dlatego konieczne okazuje się zapoznanie z OWU, a więc ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które precyzyjnie informują, w jakich sytuacjach można liczyć na pomoc.

Teoretycznie w razie wypadku pożyczkobiorcy regulacja zobowiązania finansowego wobec firmy pożyczkowej przechodzi na towarzystwo ubezpieczeniowej. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na listę chorób, które upoważniają do otrzymania środków w ramach pożyczki z ubezpieczeniem na jej spłatę. Kolejna kwestia generująca często problemy dotyczy utraty pracy. Mimo że wielu klientów firm pozabankowych jest skłonnych rozważyć pożyczkę z ubezpieczeniem uwzględniającym utratę pracy, to czasami pojawiają się określone utrudnienia. Część towarzystw ubezpieczeniowych obliguje do wcześniejszego nabycia polisy na życie, co wiąże się z podwyższeniem kosztów ubezpieczenia od utraty pracy. Inne zastrzeżenia obejmują sposób zwolnienia. Ograniczenia wypłaty świadczenia mogą wystąpić, kiedy pożyczkobiorca samodzielnie się zwolni albo ma umowę na czas określony.

Ubezpieczenie pożyczki to wybór czy konieczność?

Wszystko zależy od rodzaju zobowiązania finansowego. O ile w przypadku pożyczek krótkoterminowych pożyczkobiorca ma możliwość wyboru, to pożyczka długoterminowa z reguły wiąże się z obowiązkiem dodatkowego zabezpieczenia. Należy zatem zapoznać się dokładnie z zapisami umowy pożyczkowej, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Warto również mieć świadomość, że teoretycznie jest dostępna opcja odstąpienia od ubezpieczenia, co wiąże się z wypłatą należnej części składki adekwatnie do okresu niewykorzystanego. Jednak praktyka pokazuje co innego – w związku z tym, że ubezpieczenie najczęściej ukrywa marżę pożyczkodawcy, to firmy pożyczkowe nie są skłonne do jej rezygnacji. Obwarowania odstąpienia od umowy ubezpieczenia de facto powodują, że takie rozwiązanie jest nieopłacalne, a nawet niemożliwe. Rezygnacja z polisy zazwyczaj oznacza obowiązek natychmiastowej spłaty całej pożyczonej kwoty, ewentualnie kontynuację umowy, ale na wyraźnie mniej preferencyjnych zasadach i z dużo wyższym oprocentowaniem.