Popyt na produkty finansowe pozabankowe nieustannie rośnie, więc sektor pożyczek wzbogaca się ciągle o nowe propozycje, które mają na celu idealnie dopasowanie do potrzeb klientów. W związku z pewnymi obostrzeniami formalnymi trudno byłoby otrzymać kwotę podobną do wysokości kredytów bankowych w instytucjach pozabankowych, więc trudno się dziwić, że coraz więcej osób przychylnym okiem patrzy na stosunkowo nowy produkt, jakim jest pożyczka społecznościowa, czyli innymi słowy, pożyczka prywatna.

Pożyczki społecznościowe – charakterystyka produktu finansowego

Można śmiało powiedzieć, że jest to zdecydowanie najszybszy, a zarazem najprostszy sposób na uzyskanie określonej kwoty pieniędzy. W tym przypadku pożyczkodawcą nie jest żadna instytucja pozabankowa, ale prywatny inwestor posiadający wolne środki finansowe, na których pragnie zarabiać. Jak widać będzie to sytuacja z rodzaju win-win, ponieważ obie strony transakcji mają zysk. Pożyczkodawca może osiągnąć większe korzyści niż miałoby to miejsce w przypadku zwykłej lokaty bankowej, natomiast pożyczkobiorca dostaje potrzebną sumę na wynegocjowanych, jak najbardziej korzystnych dla siebie, warunkach. W razie stosunkowo niewielkich kwot pożyczki stosuje się niekiedy formę umowy ustnej, jednak dla całkowitego bezpieczeństwa warto sporządzić umowę pisemną i to nawet przy kwotach wynoszących kilkaset złotych.

Przy pożyczce prywatnej ważna jest umowa!

Zawarcie umowy pisemnej nie pozostawi żadnych wątpliwości co do warunków udzielonej pożyczki i będzie gwarancją rzetelności, a w kwestiach spornych dowodem zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. W zapisach powinny się znaleźć wszelkie informacje o zasadach, na jakich pożyczka prywatna została udzielona, a także opisane ewentualne kary w przypadku niewywiązywania się z ustaleń. Niezbędne są tym samym dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, dokładnie określona wysokość pożyczki, forma i harmonogram spłaty, wysokość odsetek, w tym także tych wynikających z opóźnienia w spłacie wierzytelności oraz opis działań w razie całkowitego zaniechania spłaty zobowiązania finansowego. Może to być skierowanie sprawy na drogę postepowania cywilnego, działania windykacyjne czy też wpisanie nieuczciwego pożyczkobiorcy do KRD. W ostateczności pożyczkodawca może też sprzedać dług i przynajmniej częściowo odzyskać pieniądze.

O czym należy jeszcze pamiętać?

W przypadku pożyczek społecznościowych, w których w przeciwieństwie do chwilówek online podmiotem pożyczającym będzie osoba prywatna, bardzo często stosuje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla, a więc papieru wartościowego, dzięki czemu usprawnia się procedurę odzyskania długu na drodze egzekucyjnej i sądowej. Innym rodzajem zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy jest zastaw, najczęściej pod nieruchomość bądź samochód, a w razie niższych kwot pożyczki może to być każdy przedmiot, który ma określoną wartość pieniężną. Zaniechanie spłaty zadłużenia przez pożyczkobiorcę może skończyć się wtedy utratą zastawionego przedmiotu. Warto o takich kwestiach pamiętać przy podejmowaniu decyzji o pożyczce.

Szybka pożyczka społecznościowa daje więcej możliwości

Ten produkt finansowy okazuje się bardzo korzystny dla obu stron transakcji. Warto podkreślić, że prywatny inwestor nie tylko jest w stanie więcej zarobić na swoich wolnych środkach w porównaniu z lokatą bankową, ale również jest to bezpieczniejsza forma inwestowania niż w akcje bądź fundusze inwestycyjne, szczególnie w tak zmiennej ekonomicznie sytuacji na rynkach światowych, która co jakiś czas skutkuje poważnymi zawirowaniami na giełdach.

Z kolei pożyczkobiorcą może być praktycznie każdy, o ile jest osobą pełnoletnią, posiada dowód tożsamości oraz obywatelstwo polskie. Oznacza to, że pożyczka prywatna jest opcją dostępną dla wyjątkowo szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim nie ma przeszkód, aby z tej formy skorzystały osoby zadłużone, które de facto nie dostaną pożyczki nie tylko w banku, ale często nawet w firmach pożyczkowych. Owszem, wiele z nich oferuje szybkie pożyczki bez BIK i KRD, jednak przy bardzo niekorzystnych wpisach w bazach gospodarczych albo odnotowanych sporych zaległościach w spłacaniu rat kredytu w BIK, a tym samym niskim scoringu niekoniecznie będą chętne w nawiązaniu współpracy z dłużnikami. W przypadku pożyczek społecznościowych otwiera się duża szansa na uzyskanie takiej kwoty, o jakiej można jedynie pomarzyć w banku, a nawet w instytucji pozabankowej. Co więcej, uzgadnia się warunki indywidualnie, aby tak naprawdę obie strony transakcji były zadowolone – pożyczkodawca z wysokiego zysku, a pożyczkobiorca z otrzymanej pożyczki.

Pożyczka społecznościowa bez BIK i KRD oraz dla zadłużonych to zaledwie część z dostępnych opcji. Równie interesujące będą inne produkty, jak pożyczki prywatne z komornikiem, bez zaświadczeń, na dowód czy też pożyczki konsolidacyjne. Co więcej, każdy ma możliwość zdecydowania się na krótkoterminową chwilówkę udzielaną na niewysoką kwotę albo zobowiązane finansowe długoterminowe i to nawet na 10 lat, więc propozycja stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych i to nie tylko pod względem dostępności, ale także warunków. Osoby, którym instytucje bankowe lub pozabankowe odmówiły przyznania kredytu mogą zwrócić się o pożyczkę prywatną i jest bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że zostanie ona im przyznana.

Pożyczki społecznościowe na firmę

Warto podkreślić, że beneficjentami tego produktu finansowego nie muszą być wyłącznie osoby prywatne, ale także mogą z tej opcji skorzystać przedsiębiorcy i to zarówno ci początkujący, którzy potrzebują funduszy na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, jak i ci działający od jakiegoś czasu, dla których zastrzyk gotówki może stać się impulsem do rozwoju firmy. Wiadomo, że ci, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na polu biznesu niekoniecznie są wiarygodni dla banków i często nie dostają kredytu albo w bardzo okrojonej formie, która nie wystarcza na spokojny start. Z kolei bardziej zaawansowani biznesmeni muszą wykazywać naprawdę wysokie dochody, aby otrzymać kredyt. W takiej sytuacji jest tak naprawdę wielu, o ile nie większość drobnych przedsiębiorców w naszym kraju. Szybka pożyczka społecznościowa jest wyjściem naprzeciw potrzebom tej grupy ludzi i umożliwieniem rozwinięcia skrzydeł w biznesie.

Proste i przejrzyste zasady

Wszelkie kwestie związane ze współpracą opracowywane są indywidualnie pomiędzy pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Bywa, że konieczny będzie weksel albo ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki, ale czasami nie ma takiej potrzeby i konkretne zasady opisane są w umowie. To podstawowy dokument chroniący interesy obu stron i dlatego tak ważne jest dopilnowanie rzetelności zapisów, aby później nie dochodziło do niejasności w kwestii samej wysokości pożyczki, jak i harmonogramu spłat. Umowa zabezpiecza pożyczkobiorcę przed ukrytymi opłatami bądź nieuczciwym naliczaniem odsetek. Z kolei dla pożyczkodawcy jest gwarantem, że w razie zaniechania regulacji długu przez pożyczkobiorcę będzie można odzyskać pieniądze na drodze sądowej. Ten produkt finansowy ma naprawdę wiele atutów i stąd jego rosnąca popularność. Najważniejsze będzie, że pożyczka jest:

•    Łatwo dostępna i elastyczna;
•    Dla osób z zadłużeniem, komornikiem, z negatywnymi wpisami w bazach, na świadczenia rodzinne;
•    Dla osób prywatnych i na firmę;
•    Bez limitów;
•    Na korzystniejszych warunkach niż w banku lub instytucji pozabankowej;
•    Dostępna w wygodnej formie online.

Podsumowanie: pożyczka od osoby prywatnej może być ciekawą alternatywą dla ofert bankowych, ponieważ wpisy w rejetrach nie muszą stanowić przeszkody w jej otrzymaniu.